Internationella Ungdomsgruppen

Vad är Internationella ungdomsgruppen?

En grupp frivilliga ungdomar som är engagerade i Oscars Församlings och Svenska Kyrkans internationella arbete med stöd och ledning från församlingen.

Vad gör vi där?

Bestämmer vad kollekten från våra mässor skall gå till. För tillfället går kollekten till Svenska kyrkans internationella arbete med flyktingar, läs mer här.

Tidigare gav vi kollekten till bland annat projektet solvatten samt till att köpa kor till familjer i Tanzania, läs mer om det vi kallar ”koprojektet” här.

Vi jobbar också med ett barnhem i Litauen som ligger i en stad som heter Sakiai som du kan du kan läsa mer om här. I december 2013 var gruppen där och hjälpte bl.a. till med att köra ut matpaket till behövande som Oscars Församling hjälpt till att finansiera. Nu i december var två representanter där igen och hälsade på!

Just nu är fokus på Svenska kyrkans Internationella arbetes julkampanjen #5för5 där man strävar efter att lägga upp en bild med en highfive för att fler barn ska få fylla fem år. Läs mer här! Följ även vår egen Instagramprofil ”Internationellaungdomsgruppen”.

Hur kan jag anmäla mig?

För mer info kan du prata med oss på någon ungdomskväll!