För ungdomar i behov av särskilt stöd

Alla är välkomna att konfirmeras i våra grupper, även du som har en funktionsnedsättning eller behov av särskilt stöd på något sätt!

Kontakta gärna Lena Nordlander, präst, tel 08-406 98 09 eller mejla lena.nordlander@svenskakyrkan.se för att samtala om vilket av våra alternativ som passar dig bäst!


Högalids församling erbjuder dessutom ett konfirmationsläger, Gålölägret, där ungdomar med och utan funktionsnedsättning får möjlighet att lära känna varandra. Gålölägret är ett konfirmationsläger som välkomnar dig som går i grundskola, specialskola, resursskola eller särskola. Våga utmana dig själv och få ett minne för livet! De flesta som konfirmeras på Gålölägret är mellan 14 och 18 år.

Gålölägret är ett läger för dig som är intresserad av människovärde och mänskliga rättigheter. Vi ställer frågor som: Vad är en människa värd? Vad betyder det att alla är lika mycket värda?

Under tre veckor får du tillsammans med andra fundera över och prata om vad som är viktigt i livet. Duger jag som jag är? Behövs jag? Vad har Gud med mitt liv att göra? Dagarna är fyllda av olika aktiviteter. Vi är mycket utomhus: badar, paddlar, håller på med scouting. Vi gör allting tillsammans. Alla aktiviteter utgår från att alla är viktiga och kan bidra. Det gör att alla lär känna varandra väldigt bra.

Lite datum:

  •  Läger 17 juni- 5 juli 2019 på Gålögården i Stockholms skärgård.
  • Konfirmation lördag 6 juli 2019.

Mer info och anmälan: https://www.svenskakyrkan.se/hogalid/funkiskyrkan Du kan även kontakta Gunilla Lindén, präst i Högalids församling, 08-616 88 46 eller gunilla.linden@svenskakyrkan.se