Kontakt

Här nedan finner du alla anställda som arbetar med barn och unga i församlingen:

Isabella (Issa) Tengdelius

Församlingspedagog & kurator
08 – 442 51 30 (länkas till mobil)
isabella.tengdelius@svenskakyrkan.se
www.facebook.com/kyrkissa

Gabriella (Bella) Johansson

Ungdomspräst
08 – 442 51 56 (länkas till mobil)
gabriella.johansson@svenskakyrkan.se
www.facebook.com/kyrkbella

Rebecca Söderblom

Präst
08-442 51 73 (länkas till mobil)
rebecca.soderblom@svenskakyrkan.se
www.facebook.com/prast.soderblom

Hans Rhodin

Kyrkoherde
08 – 442 51 01 (länkas till mobil)
hans.rhodin@svenskakyrkan.se

Besöksadress
Olaus Petrikyrkan ”OP”
Armfeltsgatan 2
115 34 Stockholm

Postadress
Oscars församling
Box 24145
104 51 Stockholm

Växel: 08 – 442 51 00

Församlingens hemsida: www.oscarsforsamling.se