Sångstund i kyrkan

Sångstund i kyrkan är en samling i kyrkan där barn och vuxna kommer från öppna förskolan för att sjunga och tända ljus. Präst och förskolans personal deltar. Naturligtvis är alla välkomna, också du som inte besöker förskolan!

Vårterminen 2019
28/3 kl 10:00 i Olaus Petrikyrkan.
Även 25/4 & 23/5 kl 10:00, ännu ej beslutat om sångstunden då kommer vara i Oscarskyrkan eller Olaus Petrikyrkan. Så fort beslut tagits om detta kommer informationen presenteras här.