Skolkyrkan

Vi erbjuder skolpersonal och skolklasser olika typer av verksamhet:

Vi i Oscars församling arbetar med många olika grupper inom den egna verksamheten. Vi erbjuder oss att komma till skolor, fritidshem och dylikt för att få en bättre kontakt samt eventuellt hjälpa till under svåra tider!

Vi kan bland annat erbjuda er:

  • Att delta vid studiedagar, temadagar och lektioner
  • Studiebesök i våra kyrkor
  • Dialog i lärarkollegium
  • Stöd vi kriser
  • Enskilda samtal med präst som har tystnadsplikt
  • Vandringar vid jul och påsk.

Påskvandring

Julvandring

För mer information kontakta oss!