För skolor

Vi finns till för alla skolor och erbjuder både er som skolpersonal och era skolklasser olika typer av verksamheter!

Vi erbjuder oss att komma till skolan, fritidshemmet och dylikt för att få en bättre kontakt samt eventuellt hjälpa till under svåra tider. Ni är även välkomna till någon av våra kyrkor!

Vi kan bland annat erbjuda er:

  • Att delta vid studiedagar, temadagar och lektioner
  • Studiebesök i våra kyrkor
  • Dialog i lärarkollegium
  • Stöd vi kriser
  • Enskilda samtal med präst som har tystnadsplikt
  • Vandringar vid jul och påsk.

Påskvandring

Julvandring

För mer information kontakta oss!