Ungdomskör

I Oscars församling finns det två ungdomskörer, en för högstadieelever och en för gymnasieelever.

Grupperna övar en gång i veckan och deltar även i flera av församlingens gudstjänster och olika konserter, till exempel de stora Luciakonserterna.

Högstadiegruppen övar på onsdagar mellan 16.00 och 17.30 i Oscarskyrkan.
Gymnasiegruppen övar på måndagar mellan 17.30 och 20.00 i församlingshemmet på Fredrikshovsgatan 8.

Vid frågor och mer information, kontakta Pär som är körledare:

Pär Olofsson
Musiker
070 – 269 24 47
par.olofsson@svenskakyrkan.se