Ungdomskör

I Oscars församling finns det två ungdomskörer för högstadie- och gymnasieelever.

Gruppen övar en gång i veckan, gymnasiegruppen övar på måndagar mellan 17.30 och 20.00 i församlingshemmet på Fredrikshovsgatan 8 och högstadiegruppen övar på onsdagar mellan 16.00 och 17.30 i Oscarskyrkan.

Vi deltar i flera av församlingens gudstjänster och olika konserter, till exempel Luciakonserter med mera.

Vid frågor och mer information, kontakta Pär som är körledare:

Pär Olofsson
Musiker
070 – 269 24 47
par.olofsson@svenskakyrkan.se