Ungdomskör

I Oscars församling finns det en ungdomskör för alla mellan 15 och 25 år.

Gruppen övar en gång i veckan, på måndagar mellan 17.00 och 19.30 i församlingshemmet på Fredrikshovsgatan 8.

Vi deltar i flera av församlingens gudstjänster och olika konserter, till exempel Luciakonserter och TUM med mera.

Vid frågor och mer information, kontakta Pär som är körledare:

Pär Olofsson
Musiker
070 – 269 24 47
par.olofsson@svenskakyrkan.se