Det som händer på barnsidan just nu:

Information om Corona/covid-19

Fr o m 2/4 tar gudstjänstfirandet uppehåll i våra kyrkor. Biskop Andreas Holmberg har givit direktivet att vi inte ska kalla samman till offentliga gudstjänster där människor fysiskt samlas i kyrkorummet. Direktivet omfattar inte dop, konfirmationer, vigslar och begravningar. Läs mer om detta här!

Läs all information om vad församlingen gör för att minimera spridningsrisken genom inställda verksamheter mm här! Läs även om hur vi kan hjälpa de i behov av stöd här!

Med anledning av coronaviruset har vi from onsdagen den 18/3 gjort några förändringar:

Öppen förskola och sångstund i kyrkan

Vi värnar om våra anställda pedagogers och er besökares hälsa. Därför är det av stor vikt att alla som besöker våra verksamheter är friska!

Under skolornas påsklov, måndag 6/4 – tisdag 14/4, kommer  våra öppna förskolor att ha stängt! 

Med allas bästa i åtanke kommer vi;

  • att ha öppet 9.30-12; på Armfeltsgatan måndag – torsdag och på Fredrikshovsgatan tisdag – torsdag (stängt på fredagar)
  • att minska antalet besökare till max 10 familjer samtidigt (det är pedagogerna som drar gränsen, kan även vara färre besökare vissa dagar)
  • inte ha någon sångstund
  • att ställa in sångstunderna i kyrkorna under mars och april
  • inte ta emot barn som har förskoleplats
  • att göra ett uppehåll med våra fredagar för barn 0-8 månader

Vi ber alla besökare att stanna hemma om ni eller ert barn är förkylda eller om ni ser att barnens allmäntillstånd är lägre än vanligt. Pedagogerna förbehåller sig rätten att neka besökare som har förkylningssymptom eller liknande. Det gör vi med hänsyn till pedagogernas arbetsmiljö och hälsa. Om de blir sjuka kan vi inte ha öppet.

Tack på förhand för er förståelse och samarbete!

Familjegudstjänster

Inga GSS:er (gudstjänst med små och stora) tills vidare!

Barnkörerna

För närvarande inga körrepetitioner tills vidare!

 

Det som händer på ungdomssidan just nu:

Information om Corona/covid-19

Fr o m 2/4 tar gudstjänstfirandet uppehåll i våra kyrkor. Biskop Andreas Holmberg har givit direktivet att vi inte ska kalla samman till offentliga gudstjänster där människor fysiskt samlas i kyrkorummet. Direktivet omfattar inte dop, konfirmationer, vigslar och begravningar. Läs mer om detta här!

Läs all information om vad församlingen gör för att minimera spridningsrisken genom inställda verksamheter mm här! Läs även om hur vi kan hjälpa de i behov av stöd här!

Med anledning av coronaviruset kommer vi from torsdagen den 2/4 göra ytterligare några förändringar:

OP-mässan med ungdomskväll 

Inga mässor/gudstjänster med efterföljande ungdomskvällar på torsdagar tills vidare!

För konfirmander som behöver gå sin kyrkogång rekommenderar vi att närvara på gudstjänster digitalt. Lär mer om det här!

Tidigare förändringar from torsdagen den 19/3 som fortsätter att gälla framöver:

Ledarutbildning

Ledarutbildningen tar ett uppehåll i våra lokaler och utbildningen kommer att ske på distans tills vidare! Alla deltagare får mail med uppgifterna.

Högstadie- och Ungdomskören

För närvarande inga körrepetitioner tills vidare!