Mässa med små och stora – MSS

I Oscarskyrkan inbjuder vi till Mässa med små och stora. Församlingens barnkörer sjunger och medverkar i gudstjänsten, prästen håller en enkel predikan och nattvard med druvjuice dukas upp. På vägen ut ur kyrkan kan den som vill stanna upp för att äta en kyrkkorv och dricka kaffe eller saft.

Datum för vårterminen 2019:

Söndag 19/5 kl 11:00

Gudstjänst med små och stora – GSS

I Olaus Petrikyrkan har vi Gudstjänst med små och stora. Barnen från vår heltidsförskola Lilla Prästkragen sjunger i en kort vardagsgudstjänst med efterföljande fika hos husmor Prapha.

Datum för vårterminen 2019:

Fredag den 24 maj kl 15:00. Datum kommer.