Mässa med små och stora – MSS

I Oscarskyrkan inbjuder vi till Mässa med små och stora. Församlingens barnkörer sjunger och medverkar i gudstjänsten, prästen håller en enkel predikan och nattvard med druvjuice dukas upp. På vägen ut ur kyrkan kan den som vill stanna upp för att äta en kyrkkorv och dricka kaffe eller saft.

Vi har sommaruppehåll och återkommer senare med datum för hösten!

Gudstjänst med små och stora – GSS

I Olaus Petrikyrkan har vi Gudstjänst med små och stora. Barnen från vår heltidsförskola Lilla Prästkragen sjunger i en kort vardagsgudstjänst med efterföljande fika hos husmor Prapha.

Vi har sommaruppehåll och återkommer senare med datum för hösten!