Mässa med små och stora – MSS

I Oscarskyrkan inbjuder vi till Mässa med små och stora. Församlingens barnkörer sjunger och medverkar i gudstjänsten, prästen håller en enkel predikan och nattvard med druvjuice dukas upp. På vägen ut ur kyrkan kan den som vill stanna upp för att äta en kyrkkorv och dricka kaffe eller saft.

MSS i Oscarskyrkan

Söndag 8/9 kl 11:00

Söndag 20/10 kl 11:00

Söndag 10/11 kl 11:00

Oscarskyrkan ligger på Narvavägen 6

Gudstjänst med små och stora – GSS

I Olaus Petrikyrkan har vi Gudstjänst med små och stora. Barnen från vår heltidsförskola Lilla Prästkragen sjunger i en kort vardagsgudstjänst med efterföljande fika hos husmor Prapha.

GSS i Olaus Petrikyrkan

Fredag 27/9 kl 15:00

Fredag 25/10 kl 15:00

Fredag 29/11 kl 15:00

Olaus Petrkyrkan ligger på Armfeltgatan 2