Förskolan Lilla Prästkragen

Lilla Prästkragen är en förskola på nedre Gärdet i centrala Stockholm.
Förskolan har två avdelningar; Humlan och Fjärilen, och totalt 23 inskrivna barn.

Förskolans lokaler ligger i Olaus Petrikyrkans vackra och stora lokaler som byggdes på 1950-talet. Vi har nära till natur och kultur samt en egen gård i ett bilfritt bostads- och grönområde. Förskolan utnyttjar varje vecka husets gymnastiksal, våra närliggande lekparker och grönområden. Kyrkans egen husmor lagar all vår mat, med en stor del ekologiska råvaror.

På Humlan går 7-8 barn med barn i åldern 1-3 år och på Fjärilen går 15-16 barn i åldrarna 3-6 år. Vi har hög personaltäthet med två legitimerade förskollärare och tre barnskötare. Just nu har vi även en pedagog som resurs på deltid.

Förskolans verksamhet styrs av den nationella läroplanen för förskolan, Lpfö98/16. Vi vill förmedla en kunskapstillåtande och mognadsanpassad lek- och lär-atmosfär med grunden i barnens nyfikenhet och kreativitet. Vårt arbetssätt är temaorienterat utifrån läroplanens mål.

Det pedagogiska arbetet på förskolan inspireras av Montessoripedagogiken där man lyfter fram barnens intressen och lust att lära utifrån sina egna förmågor. Alla områden integreras sedan med varandra. Barnen arbetar med temat på förmiddagen och på eftermiddagen får de möjlighet att utvecklas genom den fria leken.

Vår kyrkliga anknytning är öppen och inkluderande så att alla barn och vuxna oavsett livsåskådning ska känna sig bekväma och välkomna. Vi följer Läroplanen för förskolan. Vi bjuder in alla barn och deras familjer till församlingens Gudstjänst för stora och små ca en gång per månad. Därutöver har vi även andra stunder i kyrkans lokaler.

En dag i månaden bjuder vi in till öppet hus för personer som är intresserade av vår förskola:

Datum för hösten kommer!

Vänligen anmäl er till Sofie på kontaktuppgifterna nedan senast måndagen innan.

Sofie Winsnes
Enhetschef Barn
08-442 51 41
sofie.winsnes@svenskakyrkan.se

Lilla Prästkragen

Adress: Armfeltsgatan 2, 115 34 Stockholm

Telefonnummer direkt till förskolan: 08-442 51 51

Öppettider: 7:30-17:30. Vi följer Stockholm Stads ramtider.

Maxtaxa gäller, vi tar inte ut några extra avgifter.

Vi använder oss av Stockholm stads gemensamma kö och erbjuder även platser via Stockholm Stads e-tjänst. Läs mer om det här!

Läs mer om kö och uppsägning här!