Sångstund i kyrkan

Sångstund i kyrkan är en samling i kyrkorummet där barn och vuxna kommer från vår öppna förskolan för att sjunga och tända ljus.

Vi samlas ungefär en gång i månaden där både präst och öppna förskolans personal deltar.

Naturligtvis är alla välkomna, också ni som inte besöker vår öppna förskolan!

Frågor om våra öppna förskolor besvaras av:

Sofie Winsnes

Sångstund i Oscarskyrkan:

Torsdagen den 26/9 kl 10:00

Torsdagen den 24/10 kl 10:00

Torsdagen den 21/11 kl 10:00

Torsdagen den 5/12 kl 10:00

Oscarskyrkan ligger på Narvavägen 6

Sångstund i Olaus Petrikyrkan:

Torsdagen den 12/9 kl 10:00

Torsdagen den 10/10 kl 10:00

Torsdagen den 7/11 kl 10:00

Olaus Petrkyrkan ligger på Armfeltgatan 2