För lärare och pedagoger

Vi finns till för alla förskolor och skolor och erbjuder både er som personal och era skolklasser eller grupper olika typer av verksamheter!

Vi erbjuder oss att komma till förskolan, skolan, fritidshemmet och dylikt för att få en bättre kontakt samt eventuellt hjälpa till under svåra tider. Ni är även välkomna till någon av våra kyrkor!

Vi kan bland annat erbjuda er:

  • Att delta vid studiedagar, temadagar och lektioner
  • Studiebesök i våra kyrkor
  • Dialog i lärarkollegium
  • Stöd vi kriser
  • Enskilda samtal med präst som har tystnadsplikt
  • Vandringar vid jul och påsk – läs mer om detta till vänster i menyn

För mer information kontakta oss!