Årsläsning med påskläger

Tyvärr är vår årsläsning med påskläger på Björkö 2019/2020 inställd pga för få deltagare. Vänligen kontakta oss på oscars.forsamling.konfirmation@svenskakyrkan.se om ni har frågor gällande detta alternativ.