Församlingens hemsida med all annan verksamhet:

www.oscarsforsamling.se

Postadress:

Oscars församling
Box 24145
104 51 Stockholm

Oscars församlings växel:

08 – 442 51 00

Besöksadresser för våra barn-, kör- och ungdomsverksamheter:

Olaus Petrikyrkan ”OP”
Armfeltsgatan 2

Oscarskyrkan
Narvavägen 6

Församlingshemmet F8
Fredrikshovsgatan 8