Isabella (Issa) Tengdelius

Församlingspedagog & kurator
08 – 442 51 30 (länkas till mobil)
isabella.tengdelius@svenskakyrkan.se
www.facebook.com/kyrkissa

Gabriella (Bella) Johansson

Ungdomspräst
08 – 442 51 56 (länkas till mobil)
gabriella.johansson@svenskakyrkan.se
www.facebook.com/kyrkbella

Henrik Lundh

Församlingspedagog
08 – 442 51 58 (länkas till mobil)
henrik.lundh@svenskakyrkan.se
www.facebook.com/henrik.lundh.9406

Rebecca Söderblom

Präst
08-442 51 73 (länkas till mobil)
rebecca.soderblom@svenskakyrkan.se
www.facebook.com/prast.soderblom

Pär Olofsson

Musiker
070-269 24 47
par.olofsson@svenskakyrkan.se