Personuppgiftshantering

Ung i Oscars är en del av Oscars församling och vi har därför en gemensam hantering av dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i församlingen.

Här kan du läsa om hur vi hanterar dina uppgifter vid en anmälan till något av våra konfirmationsläger.

Vid frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kontakta oss på oscars.forsamling.gdpr@svenskakyrkan.se