Verksamheten för ungdomar och unga vuxna

Oscars församling har en stor verksamhet för ungdomar och unga vuxna med allt från konfirmation till samtalsstöd. Vi vänder oss till dig i åldrarna 13-25 år.

Samtal och stöd